រដ្ឋបាលស្រុកបូទុមសាគរ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងតាមដាន ការធ្វើដំណើរចេញ-ចូល របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានឆ្លងកាត់ ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុក ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅចំណុចគោលដៅ ស្ថិតនៅភូមិតាំកន់ ឃុំកណ្តោល ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង។

ខេត្តកោះកុង ,នាព្រឹក០៥/០៦/២០២១(វេលាម៉ោង០៧:០០នាទីព្រឹក លោក កែវ នីបូរ៉ា អភិបាលរងស្រុកបូទុមសាគរ និងជាប្រធានក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ និងប្រចាំការ២៤ម៉ោង ប្រចាំការថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ បានដឹកនាំក្រុមការងារស្រុក និងក្រុមការងារឃុំ ដើម្បីពិនិត្យ និងតាមដាន ការធ្វើដំណើរចេញ-ចូល របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានឆ្លងកាត់ ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុក ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅចំណុចគោលដៅ ស្ថិតនៅភូមិតាំកន់ ឃុំកណ្តោល ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង។