រយៈពេល១ថ្ងៃសោះ! ខេត្តព្រៃវែង៖រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩រហូតដល់៥៣នាក់បន្ថែមទៀត!

(ព្រៃវែង)៖ នៅថ្ងៃទី ០៤.០៦.២០២១ មន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាល ខេត្តព្រៃវែង បានរកឃើញ អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន៥៣នាក់បន្ថែមទៀត។

1- ឈ្មោះ សន សុជាតិ អាយុ០៥ឆ្នាំ នៅភូមិខ្យោកជើង ឃុំពពឹស ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង ។ ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជម្ងឺកូវិត១៩ ឈ្មោះ ប៊ូ ផល្លា និងបានយកសំណាកលើកទី១ នៅថ្ងៃទី 03.06.2021 លទ្ធផល Rapid test វិជ្ជមានកូវីដ19 .បានដាក់អោយសំរាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអ្នកលឿង ។

2- ឈ្មោះ ចន សុឃឿន ភេទស្រី អាយុ ២៥ឆ្នាំនៅភូមិ ព្រែកធំ ឃុំអ្នកលឿង ស្រុកពាមរក៏ ខេត្តព្រៃវែង(មកពីភ្នំពេញ ជាកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេ )យកសំណាកលើកទី1ថ្ងៃទី 3/6/2021 លទ្ធផលRapid test វិជ្ជមានកូវីដ 19 បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអ្នកលឿង។

3- ឈ្មោះ សឹង អុន ភេទ ប្រុស អាយុ ២៥ឆ្នាំ
នៅភូមិ ព្រែកធំ ឃុំ អ្នកលឿង ស្រុកពាមរក៏ ខេត្ត ព្រៃវែង(មកពីភ្នំពេញ )ជាប្តីរបស់អ្នកជម្ងឺកូវីដ 19 ឈ្មោះ ចន សុឃឿន និងបានយកសំណាកលើកទី1ថ្ងៃទី 3/6/2021 លទ្ធផលRapid test វិជ្ជមានកូវីដ 19 បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអ្នកលឿង។

4- សួង វិបុល ភេទប្រុស អាយុ ២៨ឆ្នាំ នៅភូមិត្នោត ឃុំកំពង់ឬស្សីស្រុកពោធិរៀង ខេត្តព្រៃវែង បានយកសំណាកលើកទី១ នៅថ្ងៃទី 0៤ 06.2021 លទ្ធផល Rapid test វិជ្ជមានកូវីដ19 .បានដាក់អោយសំរាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រៃវែង ។

5- មី ស្រីស ភេទស្រី អសយុ៣២ឆ្នាំ នៅភូមិស្វាយខ្នី ឃុំរោងដំ ស្រុកបាភ្នំ ធ្វើការនៅរោងចក្រហុង ស៊ីម សំរោងធំ បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាភ្នំ។

6- សុខ យ៉ុង ភេទស្រី អាយុ៤០ឆ្នាំ នៅភូមិក្តីដូង ឃុំរោងដំរីស្រុកបាភ្នំ ធ្វើការនៅរោងចក្រហុង ស៊ីម សំរោងធំ បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាភ្នំ។

7-ឃីម រាប ភេទស្រីអាយុ៤២ឆ្នាំ នៅភូមិព្រែភ្ញាម ឃុំរោងដំរីស្រុកបាភ្នំ ធ្វើការនៅរោងចក្រហុង ស៊ីម សំរោងធំ ។បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាភ្នំ។

8- រឹម ព្រង ភេទស្រីអាយុ២៩ឆ្នាំ នៅភូមិស្វាយខ្នី ឃុំរោងដំរី ស្រុកបាភ្នំ ធ្វើការនៅរោងចក្រហុង ស៊ីម សំរោងធំ បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាភ្នំ។

9- តួយ គង់ ភេទស្រីអាយុ៣០ឆ្នាំ នៅភូមិក្តីដូង ឃុំរោងដំរស្រុកបាភ្នំ ធ្វើកានៅរោងចក្រហុង ស៊ីម សំរោងធំ បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាភ្នំ។

10- ភីម សុភី ភេទស្រី អាយុ៣៤ឆ្នាំ នៅភូមិក្តីដូង ឃុំរោងដំរី ស្រុកបាភ្នំ ។ធ្វើការនៅរោងចក្រហុង ស៊ីមសំរោងធំ បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាភ្នំ។

11- ឈ្មោះ ចាន់ រស្មី អាយុ ២៧ឆ្នាំ
នៅភូមិ ព្រែកធំ ឃុំ អ្នកលឿង ស្រុកពាមរក៏ ខេត្ត ព្រៃវែង ជាកម្មកររោងចក្រមកពីភ្នំពេញ បានយកសំណាកលើកទី1ថ្ងៃទី 3/6/2021 លទ្ធផលRapid test វិជ្ជមានកូវីដ 19 បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអ្នកលឿង

12-. វង់ ភារម្យ ភេទ ស្រី អាយុ ៣៥ឆ្នាំ នៅភូមិ អណ្ដូត្រច ឃុំ ច្រេស ស្រុក មេសាង ខេត្ត ព្រៃវែង កំពុងចត្តាឡីស័កនៅវិទ្យាល័យមេសាង Tele:0884567221។បានយកសំណាកលើកទី2ថ្ងៃទី 3/6/2021 លទ្ធផល PCR វិជ្ជមានកូវីដ19 បានដាក់អោយព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក មេសាង ។

13- ហ៊ាន ស្រីតូច ភេទ ស្រី អាយុ ២៤ឆ្នាំ នៅភូមិ អណ្ដូងត្រាច ឃុំ ច្រេស ស្រុកមេសាង ខេត្ត ព្រៃវែង កំពុងចត្តាឡីស័កនៅវិទ្យាល័យមេសាង Tele: 078317922។ បានយកសំណាកលើកទី2ថ្ងៃទី 3/6/2021 លទ្ធផល PCR វិជ្ជមានកូវីដ19 បានដាក់អោយព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក មេសាង ។

14. ពេជ សូនីតា ភេទស្រី អាយុ២៨ នៅភូមិសទ្ធា ឃុំរំចេក ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង លេខទូរសព្ទ័ ០៩៧៨៧៣៣២៣២បានប៉ះពាល់ជាមួយប៊ិន ស្រីសារ បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច។

15- ប៊ិន ស្រីសា ភេទស្រី អាយុ២០ នៅភូមិអំពិល ឃុំរំចេក ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង លេខទូរសព្ទ័ ០៨១៥០៤៥៧៥ បានប៉ះពាល់ជាមួយ ហួន សៅ បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច។

16-ហួន សឿ ភេទស្រី អាយុ៣៦ នៅភូមិជង្រុះ ឃុំរំចេក ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង លេខទូសព្ទ័ ០៩៧៤៣១៩៤៦៦ បានជិះឡានជាមួយអ្នកជម្ងឺកូវីដ បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច។

17- ឆាំ ថារី ភេទស្រី អាយុ34 នៅភូមិស្វាយបាំង ឃុំកំពង់សឹង ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង លេខទូរសព្ទ័ ០៩៨២៩៧០៩៤បានប៉ះពាល់ជាមួយ អ៊ុក រដ្ឋា បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច។

18-.ឃុត សារិត ភេទស្រី អាយុ33ឆ្នាំ នៅភូមិស្វាយបាង ឃុំកំពង់សឹង ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង លេខទូរសព្ទ័ ០៨៨៩៣៩៦៩០៨ បានប៉ះពាល់ជាមួយ អ៊ុក រដ្ឋា បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច។

19-សារ៉ូ សំរស់ ភេទស្រី អាយុ៣៨ នៅភូមិជង្រុះ ឃុំរំចេក ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង លេខទូរសព្ទ័០៦៧៤០៦២៨២ ប៉ះពាល់ជាមួយម៉េត ស្រីនាង បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច។

20-.ផាត សុភ័ស ភេទស្រី អាយុ៥០ នៅភូមិជង្រុះ ឃុំរំចេក ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង លេខទូរសព្ទ័០៨៨៧០០៦៣៦៧ ប៉ះពាល់ជាមួយម៉េត ស្រីនាង បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច។

21.ស៊ឹម មុំ ភេទស្រី អាយុ41ឆ្នាំ នៅភូមិវាល ឃុំកំពង់សឹង ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង លេខទូរសព្ទ័ 097 43 62 119 បានប៉ះពាល់ជាមួយ ហែម ពុំ បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច។

22-.វ៉ាន ពិសី ភេទស្រី អាយុ26ឆ្នាំ នៅភូមិវាល ឃុំកំពង់សឹង ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង លេខទូរសព្ទ័ 088 32 34 464 បានប៉ះពាល់ជាមួយ ហែម ពុំ បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច។

23-.អួន សាប៊ាន ភេទស្រី អាយុ35ឆ្នាំ នៅភូមិពិលា ឃុំកំពង់សឹង ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង លេខទូរសព្ទ័ 096 87 76 967 បានប៉ះពាល់ជាមួយ សន មុំ បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច។

24. ឌុន បូផា ភេទស្រី អាយុ34ឆ្នាំ នៅភូមិពិលា ឃុំកំពង់សឹង ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង លេខទូរសព្ទ័ 096 54 76 944 បានប៉ះពាល់ជាមួយ សន មុំ បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច។

25- ចូច សុចាន់ ភេទស្រី អាយុ៣៦ ភូមិស្រះ ឃុំរំចេក ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង លេខទូរសព្ទ័ ០៩៦៣២៨៩៨៨៥ បានជិះឡានជាមួយអ្នកជម្ងឺកូវី បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច។

26-. សួន លក្ខិណា ភេទស្រី អាយុ21ឆ្នាំ នៅភូមិជំរៅ ឃុំកំពង់សឹង ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង លេខទូរសព្ទ័ 060 38 25 87 បានប៉ះពាល់ជាមួយ ទ្រី ថា បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច។

27- .ណេង ថង ភេទស្រី អាយុ32ឆ្នាំ នៅភូមិស្វាយបាង ឃុំកំពង់សឹង ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង លេខទូរសព្ទ័ 096 844 87 12 បានប៉ះពាល់ជាមួយ ពេញ ប៉ុន បានដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច។

28- .ឈ្មោះ ធឿន យ៉ារី (ស្រី, អាយុ៣៩ឆ្នាំ) នៅភូមិសាមគ្គី,ឃុំស្វាយភ្លោះ,ស្រុកពាមជរ,ខេត្តព្រៃវែង.បានយកសំណាកលើកទី១ នៅថ្ងៃទី04/06/2021 លទ្ធផល Rapid test Positive (+)
.អ្នកប៉ះពាល់ ឈ្មោះ កម្មកររោគចក្រ (វិជ្ជមាន កូវីដ)បានដាក់ឲ្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពាមជរ ។