ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតនៅសំ​ណង់ទ្វារទឹកទំនប់អា​ង៧មករានាថ្ងៃទី២២​ខែតុលាឆ្នាំ២០២០

ខេត្តកណ្ដាល,,,ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតនៅសំណង់ទវារទឹកទំនប់អាង៧មករានាថ្ងៃទី២២ខែតុលាឆ្នាំ២០២០វេលាម៉ោង ៧:៣០ នាទីព្រឹក ៖

កម្ពស់ទឹកខាងមុខទ្វារ ៥,៥០ ម៉ែត្រ​ ស្រកចុះ​ ១,១៧ ម៉ែត្រ ធៀបនឹងកម្ពស់ទឹកអតិបរិមា​ ៦,៦៧ ម៉ែត្រ កាលពីថ្ងៃទី​១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
កម្ពស់ទឹកហូរលើទំនប់បង្ហៀរ ០,៧០ ម៉ែត្រ
កម្ពស់ទឹកខាងក្រោយទ្វារ ៨,៣១ ម៉ែត្រ​ ។
ព្រឹកនេះ កម្ពស់ទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោត បានកើនឡើង ០,០២ ម៉ែត្រ ធៀបនឹងពេលល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញ ៕